Vesijäähdytetty laakeripesä

Jos on sellainen, kytke vesi siihen!

Moni on ihmetellyt ja monen tiedän noituneen vesijäähdytettyjä laakeripesiä. Asiaa on pidetty lähinnä tehtaanpaapojen hapatuksena, totuus on kuitenkin se, että viritysahdin hyötyy vesijäähdytyksestä käytännössä yhtä paljon tai jopa enemmän kuin auton vakioturbossa, koska lämpökuorma on suurempi. Lisäksi erilaiset pakopesän lämpösuojat lisäävät käytön aikaista sekä sammutuksen jälkeistä lämpökuormaa, koska estävät lämmön siirtymistä ympäristöön.

Master Powerin ohjeen mukaan laakeripesän kallistuksen tulisi olla 20° luokkaa (ks. alla oleva kuva) ja veden tulisi tulla sisään alempana olevasta liittimestä, jotta saadaan aikaiseksi terminen vedenkierto moottorin sammuttamisen jälkeen, jolloin vesipumppu ei enää kierrätä vettä. Joissakin autoissa ahtimella on oma pieni kiertovesipumppunsa, joka käy muutaman minuutin sammuttamisen jälkeen.
Vesikierron voi liittää esimerkiksi lämmitinlaitteen linjoihin tai jostain pumpun jälkeisestä kohdasta ja johtaa vesi paisuntasäiliöön. Lämmityslaittelta ryöstäminen lie kuitenkin helpointa.Pelkkään oljynkiertoon ja ympäröivään ilmaan perustuvan turboahtimen laakeripesän lämpötila on mittausten perusteella käyntilämpöisenä noin kaksinkertainen verrattuna vesijäähdytettyyn ja sammuttamisen jälkeen ero kasvaa lähes nelinkertaiseksi!
Vesijäähdytetyt Master Power ahtimet toimitetaan oletuksena vesikierron tulpilla, mutta otettaessa vesijäähdytys käyttöön, turboahtimen elinkaari pitenee!Hiiltynyt öljy vaurioittaa laakereita sekä vähentää akselin pyörimisherkkyyttä, jolloin öljynhallinta huononee johtaen tilanteeseen, jossa kansan kielellä"tiivisteet pettää" ja öljy pääsee tulvimaan pako- ja imukoteloihin. Akselin pyöriminen yhdessä akselin öljyurien ja painelaakerin helan muotojen kanssa muodostavat "tiivistyksen"/pitävät öljyn poissa pako- sekä imupesästä ja akselin päissä olevat öljyrenkaat toimivat vain eräänlaisina loiskelevyinä.

Tästä päästäänkin turbon öljyvuotoihin!


Wankel, iso lietso ja paatti
=Voittoa!