Vakioturbon käyttö virittämisessä

Turbomuokkauksella enemmän tehoa

Turboahtimen käyttö on suosittu tapa lisätä moottorin tehoa ja suorituskykyä, mutta vakioturboahtimen suorituskyky saattaa olla rajallinen. Monet autoharrastajat haluavatkin muokata vakioturboahtimen suorituskykyä, jotta saavutetaan enemmän tehoa ja suorituskykyä. Tämä on mahdollista, mutta muutama asia on otettava huomioon.

Yksi suurimmista eduista vakioturboahtimen muokkauksessa on se, että se tarjoaa paremman ajettavuuden verrattuna suurempikokoisiin viritysturboihin. 
Suurempikokoisten viritysturbojen asentaminen voi olla hankalaa johtuen tarvittavista muutoksista oheiskomponentteihin, kuten pakosarjaan ja ahtoputkistoon. Lisäksi suuremmat turboahtimet voivat aiheuttaa turboviivettä, mikä tarkoittaa sitä, että moottorin reaktioaika on hitaampi ja voima vapautuu vasta myöhemmin kaasupolkimen painamisen jälkeen. Tämä voi heikentää ajettavuutta ja tehdä autosta hankalamman käsitellä esimerkiksi liikennevaloista lähtiessä.

Vakioturboahtimen muokkaus sen sijaan tarjoaa paremman ajettavuuden ja yleensä varsin riittävän suorituskyvyn ilman turboviivettä. Lisäksi vakioturboahtimen muokkaus on  helpompaa ja edullisempaa toteuttaa.

Vakioturboahtimen muokkaaminen voi kuitenkin vaatia myös muita muutoksia, kuten polttoaineensyötön ja välijäähdytyksen parantamista ja vähimmillään moottorinohjaimen uudelleenohjelmoinnin.
Kun ahtopainetta nostetaan, polttoaineen kulutus yleensä kasvaa suurilla kuormilla, joten polttoaineensyöttöjärjestelmän päivittäminen voi olla tarpeellista. Suurempi välijäähdytin puolestaan auttaa alentamaan imuilman lämpötilaa, mikä on tärkeää varsinkin korkeammilla ahtopaineilla.

On myös tärkeää muistaa, että kaikenlainen virittäminen voi vaikuttaa ajoneuvon luotettavuuteen ja kestävyyteen, jos muutoksia ei tehdä oikein. Huonosti tehty muutos voi aiheuttaa vaurioita moottorille, turboahtimelle ja muille osille, joten muokkauksen tekemiseen kannattaa käyttää aikaa ja tehdä se huolella sekä tarvittaessa käyttää ammattilaisia. 

Lopuksi on hyvä mainita, että vakioturboahtimen muokkaus ei ole ainoa tapa lisätä moottorin tehoa ja suorituskykyä. Esimerkiksi erilaiset suorituskykyiset ilmanottojärjestelmät, pakoputkistot ja moottorinohjausjärjestelmien ohjelmoinnit voivat myös auttaa parantamaan moottorin tehoa ja suorituskykyä.
Nämä muutokset voivat olla hyödyllisiä silloin, kun vakioturboahtimen muokkaus ei ole käytännöllinen tai haluttu vaihtoehto.
On tärkeää muistaa, että kaikki muutokset vaikuttavat auton toimintaan, joten on tärkeää tutkia huolellisesti kaikki muutokset ennen niiden toteuttamista. Lisäksi on aina tärkeää muistaa, että muutoksia tehdessä on noudatettava paikallisia lakia ja säännöksiä, etenkin kun kyseessä on ajoneuvon katsastus ja hyväksyntä.

Suoraan paikalleen sopivat viritysturbot löydät täältäTurboahtimen mitoituksesta
Käyttötarkoitus ratkaisee