Turboahtimen mitoituksesta

Käyttötarkoitus ratkaisee

Turboahtimen käyttö on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä moottorin tehoa. Turboahtimen teho perustuu siihen, että se pakottaa enemmän ilmaa moottoriin, jolloin moottorin palotapahtumat tehostuvat. Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme turboahtimen mitoitusta, tehon muodostusta ja ahtopaineen määrää moottorin virtauskyvyn ja iskutilavuuden mukaan.

Turboahtimen mitoitus perustuu moottorin iskutilavuuteen, virtauskykyyn ja käyttötarkoitukseen. Autotehtaat mitoittavat turboahtimet siten, että ne sopivat hyvin auton moottorin kanssa, ja turboahtimen ahtopaine on optimoitu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tämä tarkoittaa, että autotehtaiden turboahtimet eivät välttämättä ole paras vaihtoehto niille, jotka etsivät enemmän tehoa.

Viritysmoottoreiden turboahtimien mitoitus sen sijaan perustuu usein siihen, että haetaan mahdollisimman suurta tehoa. Tämä voi tarkoittaa suurempaa ahtopainetta, joka saadaan aikaan suuremmalla turboahtimen koolla ja suuremmalla ahtimen puhallusilman määrällä. Tämä vaatii kuitenkin usein myös muita moottorin osien muutoksia, kuten tehokkaampia polttoaineensuihkutusjärjestelmiä ja suurempia jäähdyttimiä, jotta moottorin lämpötila pysyy hallinnassa.

Turboahtimen ahtopaineen määrä vaikuttaa suoraan moottorin tehoon. Mitä korkeampi ahtopaine, sitä enemmän ilmaa pakotetaan moottoriin, mikä johtaa suurempaan tehoon. Kuitenkin ahtopaineen lisääminen yli tietyn tason voi olla haitallista moottorin kestävyydelle. Jos ahtopaine on liian suuri, moottori voi ylikuumentua ja vaurioitua.

Turboahtimen mitoitus vaatii myös huomiota moottorin virtauskykyyn. Moottorin virtauskyky riippuu monesta tekijästä, kuten sylinterien määrästä, venttiilien koosta, pakokaasujen virtauksesta ja muista moottorin ominaisuuksista. Jos turboahtimen koko on liian suuri suhteessa moottorin virtauskykyyn, se voi johtaa huonoon ahtopaineen muodostumiseen, joka vähentää tehon muodostumista ja aiheuttaa turboviivettä. 

Toisaalta, jos turboahtimen koko on liian pieni suhteessa moottorin virtauskykyyn, se voi rajoittaa tehon muodostumista, sillä moottorin ei ole mahdollista saavuttaa haluttua ahtopainetta ja tehonmuodostusta. Tämä voi johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja vaurioitumiseen.

On tärkeää huomioida, että autotehtaan tekemä turboahtimen mitoitus perustuu yleensä tarkkaan suunnitteluun ja testaukseen, jossa huomioidaan useita eri tekijöitä, kuten moottorin virtauskyky, iskutilavuus ja käyttötarkoitus. Autotehtaan tekemä mitoitus on yleensä konservatiivinen, jotta moottorin kestävyys ja luotettavuus saadaan varmistettua.

Viritetyissä moottoreissa, joissa tavoitteena on saavuttaa suurempi teho ja suorituskyky, turboahtimen mitoitusta voidaan muuttaa. Tällöin on kuitenkin tärkeää huomioida, että muutokset voivat vaikuttaa moottorin kestävyyteen ja luotettavuuteen. On suositeltavaa käyttää asiantuntijaa, joka pystyy tekemään oikeanlaisen mitoituksen ja varmistamaan moottorin toimivuuden ja kestävyyden, mutta aina tämä ei ole mahdollista ja eri asioita vain pitää kokeilla itse.

Teho riippuu myös moottorin virtauskyvystä, joka määrittää sen, kuinka paljon ilmaa moottoriin voi virrata tietyssä ajassa. Virtauskykyä voidaan parantaa esimerkiksi isommalla imusarjalla, tehokkaammalla ilmanpuhdistimella ja imusarjan virityksellä. Ahtopaineen määrän lisääminen yksinään ei siis aina tuo haluttua lisätehoa, vaan se vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa huomioidaan kaikki moottorin komponentit.

Autotehtaiden tekemä mitoitus perustuu yleensä turvallisuus- ja kestävyysnäkökohtiin, jolloin turboahtimen kierrosnopeus ja ahtopaine mitoitetaan niin, että moottorin kestävyys on taattu. Tämä tarkoittaa sitä, että teho ei ole välttämättä optimoitu, vaan on valittu sopivaksi kestävyyden ja käytettävyyden näkökulmasta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turboahtimen mitoitus on tärkeä osa moottorin suorituskyvyn ja kestävyyden optimointia. Mitoituksen tulee perustua huolelliseen suunnitteluun ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kaikki moottorin komponentit. Autotehtailla mitoitus perustuu turvallisuus- ja kestävyysnäkökohtiin, kun taas viritysmoottoreissa tavoitteena on usein maksimoida teho, jolloin turboahtimen mitoituksessa on otettava huomioon kestävyysnäkökohdat ja moottorin muut komponentit.

Tsekkaa Master Power -turboahtimet

Polttoainepumpun nopeudensäätö
Fuelab ylivoimaa