Turboahtamista

Vuodesta 1885

Turboahtaminen on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä moottorin tehoa ja suorituskykyä. Turboahtaminen on käytännössä seurausta moottorin imusarjan paineen lisäämisestä käyttämällä turboahtimia, jotka ovat moottorin imusarjassa olevia kompressoreita, jotka pakkaavat ilman moottorin sisäänmenokanavaan. Tämä lisää merkittävästi ilmamassaa ja polttoainetta, joka voidaan polttaa moottorin sisällä, mikä puolestaan lisää tehokkuutta ja suorituskykyä.

Turboahtimien historia voidaan jäljittää aina vuoteen 1885 saakka, jolloin sveitsiläinen insinööri Alfred Buchi patentoi turbiinikompressorin, joka käytti moottorin pakokaasua kompressorin pyörittämiseen. Kuitenkin, ensimmäinen käyttökelpoinen turboahtimella varustettu moottori kehitettiin vasta toisen maailmansodan aikana saksalaisten Lentokoneen moottorivalmistajien toimesta.

Sodan jälkeen turboahtimia alettiin käyttää siviili-ilmailussa ja niiden suosio kasvoi nopeasti. Ensimmäiset siviilimoottorit, joissa oli turboahtimet, olivat lähinnä matkustajakoneissa käytettyjä potkuriturbiinimoottoreita. Näiden moottoreiden suorituskyky parani merkittävästi turboahtimien käyttöönoton myötä, ja se mahdollisti suurempien matkustajamäärien kuljettamisen pidemmillä etäisyyksillä.

1960-luvulla turboahtimia alettiin käyttää myös moottoreissa, jotka ovat tarkoitettu henkilöautoihin, ja näin turboahtimista tuli tärkeä osa automoottoreiden kehitystä. Tämä kehitys johti erittäin suorituskykyisten autojen kehittämiseen, jotka olivat suunniteltu niin kilpa-ajoa kuin tavallista ajamista varten.

Turboahtimien suosio kasvoi nopeasti ja monet valmistajat kehittivät omia versioitaan turboahtimista. Esimerkiksi Garrett AiResearch kehitti ensimmäisen turboahtimen, joka oli suunniteltu auton moottoriin asennettavaksi. Myös KKK, myöhemmin BorgWarner, kehitti omaa tekniikkaansa ja sen turboahtimia käytetään edelleen laajalti eri automerkeissä.

Turboahtimien ja materiaalien kehittymisen myötä on tullut mahdolliseksi luoda entistä tehokkaampia ja pienikokoisempia turboahtimia, jotka lisäävät moottorin suorituskykyä ja polttoainetaloudellisuutta entisestään. Turboahtimien ohella on myös muita tapoja lisätä moottorin tehoa, kuten ahtojärjestelmän säätäminen ja erilaiset ahtopaineen säätömekanismit. Esimerkiksi mekaaninen kompressori ja ahtoilman jäähdytys ovat olleet käytössä jo pitkään.

Turboahtimien kehitys ei ole kuitenkaan ollut pelkästään teknistä. Myös ympäristönäkökohdat ovat vaikuttaneet turboahtimien suunnitteluun ja valmistukseen. Esimerkiksi pakokaasujen käsittelyä ja hiukkassuodattimien käyttöä on kehitetty turboahtimien yhteydessä. Myös materiaalien kestävyys ja kestävän kehityksen periaatteet ovat olleet osa turboahtimien kehittämistä.

Turboahtimien tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uusia teknologioita, kuten sähkö- ja hybriditurboahtimia, kehitellään parhaillaan. Näillä teknologioilla pyritään parantamaan moottorin suorituskykyä ja polttoainetaloudellisuutta entisestään. Lisäksi turboahtimien käyttöä eri sovelluksissa, kuten dieselmoottoreissa ja teollisuuden sovelluksissa, on edelleen laajennettu.

Turboahtimien kehitys on ollut merkittävä osa autoalan historiaa ja moottoriteknologian kehitystä yleensä. Turboahtimilla on mahdollistettu entistä tehokkaampia ja polttoainetaloudellisempia moottoreita, mikä on tärkeä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Ken Block
Moottoriurheiluviihteen timantti