Suomi on NATO -jäsenmaa

Suomi jätti suomettuneisuuden 4.4.2023

NATO:n historia

Pohjois-Atlantin Treaty Organization (NATO) on sotilasliitto, joka perustettiin vuonna 1949. Sen tarkoituksena oli vastata Länsi-Euroopan turvallisuushaasteisiin, jotka syntyivät toisen maailmansodan jälkeen. Alun perin NATO perustettiin kymmenen jäsenvaltion voimin, ja sen tavoitteena oli vastustaa Neuvostoliiton kasvavaa uhkaa.

NATO:n perustaminen

NATO:n perustamisen syynä oli toisen maailmansodan jälkeinen epävakaus Euroopassa. Liittoutuneet olivat jakaneet Euroopan vaikutuspiireihinsä, ja Neuvostoliitto oli laajentunut voimakkaasti itään. Tämä herätti huolta länsimaisissa valtioissa, ja Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman ehdotti uutta sotilasliittoa, joka vastaisi Länsi-Euroopan turvallisuudesta.

NATO:n perustamissopimus allekirjoitettiin 4. huhtikuuta 1949 Washingtonissa. Sopimuksen mukaan jäsenmaat sitoutuivat auttamaan toisiaan, jos jokin niistä joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Lisäksi NATO:ssa sovittiin yhteistyöstä sotilaskoulutuksessa ja -harjoituksissa.

NATO:n kehitys

NATO:n perustamisen jälkeen sen merkitys kasvoi kylmän sodan aikana. Liittoon kuuluvat maat jakoivat saman poliittisen ja taloudellisen järjestelmän ja vastustivat yhdessä Neuvostoliiton laajenemista Euroopassa. NATO myös kehitti uusia strategioita, kuten ns. MAD-doktriinin (Mutual Assured Destruction), joka tarkoitti sitä, että jos yksi maista hyökkäisi toista vastaan ydinaseilla, seurauksena olisi molempien tuho.

Kylmän sodan päättymisen jälkeen NATO:n rooli on muuttunut. Sen tärkeimpänä tehtävänä on nyt ylläpitää rauhaa ja vakautta Euroopassa. NATO on myös toiminut aktiivisesti kansainvälisissä rauhanturvaamisoperaatioissa, kuten Afganistanissa ja Balkanilla.

NATO:n merkitys Suomelle

Suomen jäsenyys NATO:ssa on herättänyt paljon keskustelua ja mielipiteitä. On kuitenkin selvää, että Suomen liittyminen NATO:on on merkityksellinen tapahtuma, jolla voi olla suuri vaikutus maan turvallisuuteen ja vakauden ylläpitoon Euroopassa.

Suomen sotilaspoliittinen tilanne on viime vuosina muuttunut. Venäjä on kasvattanut sotilastoimiaan Itämerellä ja lähellä Suomen rajoja, mikä on herättänyt huolta maan turvallisuudesta. Venäjän tekemät sotilasharjoitukset ja aggressiivinen retoriikka ovat lisänneet epävarmuutta Suomen ja muiden Itämeren alueen maiden turvallisuustilanteesta.

Suomen päätös liittyä NATO:on on merkittävä askel maan turvallisuuden ja vakauden takaamisessa. NATO:n jäsenyys tarjoaa Suomelle lisäsuojaa Venäjän uhkaa vastaan ja vahvistaisi maan turvallisuutta. Suomen liittyminen NATO:on on myös merkki siitä, että maa haluaa olla osa länsimaista yhteisöä ja jakaa yhteiset arvot, kuten demokratia ja ihmisoikeudet.

Suomen NATO-jäsenyys vahvistaa NATO:n roolia Itämeren alueella. NATO on ollut jo aiemmin läsnä Itämerellä, ja Suomen jäsenyys lisää liiton vaikutusvaltaa alueella. Tämä  johtaa lisäresursseihin ja yhteistyöhön alueen turvallisuuden vahvistamiseksi.

Toisaalta Suomen liittyminen NATO:on on herättänyt myös huolia ja vastustusta. Venäjä ja erilaiset venäjämieliset tahotovat vastustaneet voimakkaasti muiden maiden NATO-jäsenyyksiä, ja Suomen jäsenyys saattaa johtaa jännitteiden kasvuun naapurimaan kanssa. On myös huoli siitä, että Suomen NATO-jäsenyys voisi johtaa Suomen turvallisuuspolitiikan riippuvuuteen NATO:sta ja Yhdysvalloista.
On kuitenkin todettava, että Suomi on, toisin kuin moni pidempiaikainen jäsenmaa, pitänyt huolta sotilaallisesta kyvystään kalustohankinnoilla ja toiminnan uudistamisella. NATO on jäsenmaidensa summa ja ilman että kukin jäsenmaa huolehtii sotilaallisesta kyvystään, sen merkitys ja pelote heikkenee.

Ukrainan sota onkin herättänyt Keski-Euroopan NATO -jäsenmaita varusteluun menetetyn sotilaallisen kyvyn palauttamiseksi.

"Argo" 19
Purku, masennus ja asennus